niedziela, 17 października 2021 r.|
imieniny obchodzą: Antoni, Ignacy
Strona główna

Patron Szkoły

Strona główna » Patron Szkoły

wielkość tekstu:A | A | A

      Jan Ledwoch urodził się 26 lutego 1891 roku w Irządzach. Ukończył gimnazjum, a następnie wydział filozofii na Uniwersytecie Warszawskim. W czasie studiów zetknął się z ruchem ziaraniarskim, był uczestnikiem akcji szerzenia oświaty na wsi. Propagował tworzenie czytelni, inicjował budowę szkół, zakładał orkiestry dęte, chóry, zespoły ludowe. Uczył chłopów dziejów ojczyzny i zasad samorządowo-spółdzielczyc

      W okresie I wojny światowej współpracował z powiatowym komisarzem ludowym w powiecie włoszczowskim. Z listy PSL "Wyzwolenie" został wybrany w 1919 roku posłem.

      Z chwilą odzyskania niepodległości Polski, w 1918 roku Jan Ledwoch walczył o demokrację samorządu terytorialnego w myśl hasła: "Kto rządzi gminą, ten rządzi Polską". Domagał się obniżenia podatków samorządowych oraz usprawnienia działalności sejmików i rad gminnych, celem podniesienia poziomu życia mieszkańców. Opowiadał się za wsparciem inicjatyw chłopskich środkami funduszów samorządowych.

      W styczniu 1926 roku Jan Ledwoch na skutek frondy grupy działaczy, która odeszła z PSL grupująca "Wyzwolenie" i "Jedność Ludową" współtworzył Stronnictwo Chłopskie. 23 marca 1926 roku na Radzie Naczelnej SCH Jan Ledwoch został wybrany skarbnikiem ZGSCH i Klubu Parlamentarnego oraz redaktorem naczelnym "Gazety Chłopskiej".

      W 1928 roku Jan Ledwoch został ponownie wybrany posłem, jednocześnie dużo pisał, jeździł i prowadził działalność społeczną na terenie powiatu włoszczowskiego, wchodząc do władz samorządu terytorialnego i spółdzielni rolniczej. Od 1929 roku Jan Ledwoch konsekwentnie przeciwstawiał się próbom radykalizacji Stronnictwa Chłopskiego. Doprowadziło to do stopniowej izolacji, odsunięcia się od władz naczelnych Stronnictwa.

      Po klęsce wrześniowej Jan Ledwoch schodzi do podziemia, działa pod pseudonimem "Pług". Organizował tajne nauczanie; zachęcał chłopów do czynu, opowiadał się za utworzeniem chłopskiej siły zbrojnej. Kres jego działalności położyła denuncjacja i aresztowanie wraz z księdzem Franciszkiem Nowakowskim, których osadzono w obozie koncentracyjnym w Oświecimiu. Po uwolnieniu z obozu wrócił do Irządz. Starał się ponownie włączyć w nurt pracy, przez krótki czas był prezesem Gminnej Spółdzielni "Samopomoc Chłopska" w Irządzach.

      Zmarł 2 września 1952 roku, został pochowany na irzadzkim cmentarzu parafialnym. Pozostały jego dokonania oraz pamięć o zaraniarzu, pośle, patriocie, człowieku walki. Jan Ledwoch uczył kochać rodzinną ziemię, dbać o rozwój oświaty na wsi.

      28 września 1998 roku Jego imieniem nazwano Szkołę Podstawową w Irządzach, której budowy był inicjatorem.

Strona główna Drukuj dokument
Ilość zdjęć w galerii: 1
dalej

Szkoła Podstawowa im. Jana Ledwocha
42-446 Irządze, Irządze 126
tel. (34) 354 30 05

mapa serwisu kanały RSS polityka prywatności strona główna
Szkoła Podstawowa im. Jana Ledwocha w Irządzach