sobota, 7 grudnia 2019 r.|
imieniny obchodzą: Agata, Dalia
Strona główna

OGÓLNOPOLSKA KAMPANIA - SZKOŁA BEZ PRZEMOCY

Strona główna » Uczniowie » OGÓLNOPOLSKA KAMPANIA - SZKOŁA BEZ PRZEMOCY

wielkość tekstu:A | A | A

OGÓLNOPOLSKA KAMPANIA - SZKOŁA BEZ PRZEMOCY

 Koordynator w/w Kampanii: Elżbieta Kot

We wrześniu 2006 r. nasza społeczność szkolna po raz pierwszy przystąpiła do Ogólnopolskiej Kampanii „Szkoła bez przemocy”. Uzyskaliśmy „Certyfikat szkoły bez przemocy” W roku szkolnym 2010/2011 rozpoczął się piąty rok naszego udziału w programie. Nauczyciele, uczniowie, rodzice i pracownicy szkoły zostali zapoznani z celami Kampanii oraz Kodeksem „Szkoły bez przemocy”. Pedagog szkolny, wychowawcy klas, uczniowie, rodzice Samorząd Uczniowski szczegółowo omówili Kodeks i wszyscy zobowiązali się do jego przestrzegania. Koordynator Kampanii Elżbieta Kot opracowała „Procedury postępowania wobec zachowań agresywnych, które są wdrażane w ciągu roku szkolnego. Pedagog szkolny Małgorzata Gradzińska, Elżbieta Kot i Lech Pinderak organizują konkursy plastyczne  dla uczniów kl. I-VI na temat przeciwdziałaniu agresji, nikotynizmowi i alkoholizmowi. Pedagog szkolny M. Gradzińska w ramach Kampanii przeprowadza w każdym roku szkolnym cykl zajęć na temat przeciwdziałaniu przemocy i agresji w kl. I-VI oraz ankietę dotyczącą bezpieczeństwa w szkole. W szkole uczniowie dyżurują na korytarzach, w stołówce, pomagając dyżurującym nauczycielom. Elżbieta Kot i Anna Kwaśniak opracowały projekt „Razem wobec przemocy”, który ma na celu uaktywnienie do współdziałania wszystkich członków społeczności szkolnej przeciw agresji i przemocy, aby eliminować w/w zjawisko przez propagowanie właściwych postaw, zachowań oraz uwrażliwienie na drugiego człowieka. Wyznaczone cele realizowane są w czasie zajęć edukacyjnych i zajęć opiekuńczo-wychowawczych przez wpajanie norm i zasad życia społecznego – przestrzeganie regulaminów szkolnych.   

     Rozładowywanie napięć i zachowań agresywnych przez uczestnictwo w licznych kołach zainteresowań, w zajęciach świetlicy terapeutycznej, w zajęciach sportowych oraz w różnego rodzaju konkursach plastycznych, w konkursie „Bezpieczeństwo w ruchu drogowym”, w spartakiadach i zawodach sportowych, przeglądach artystycznych.                                              

     Promowanie problematyki bezpieczeństwa przez ZHP w ramach zbiórek, biwaków, rajdów, obozów przez druhny E. Gałę, A. Kamińską, W. Stańczyk, oraz realizację programu „Nasze dzieci są bezpieczne na drodze”.

     Rozwijanie wrażliwości na potrzeby i problemy innych przez uczestnictwo w ZHP i Szkolnym Kole Caritas pod kierunkiem p. Iwony Polit. Stała współpraca ZHP z Ośrodkiem Szkolno-Wychowawczym w Bogumiłku, odwiedzanie wychowanków z okazji Św. Mikołaja zapraszanie ich ze swoimi pracami na kiermasze świąteczne do naszej szkoły.

     Pomoc harcerzy i członków Koło Caritas starszym i chorym.

     Przygotowywanie przez Koło Caritas występów z okazji Wigilii dla ludzi starszych i samotnych. Udział w zbiórkach pieniędzy na rzecz ludzi potrzebujących pomocy o zasięgu lokalnym i ogólnopolskim. Dnia 5 czerwca 2008 r. zorganizowaliśmy pierwszy raz Dzień Szkoły bez przemocy, w którym protestowaliśmy przeciw przemocy wspólnie z innymi szkołami w Polsce, w związku z tym zostaliśmy umieszczeni na Mapie Aktywnych, wśród 1300 szkół z całej Polski, w tym 5 szkół z powiatu zawierciańskiego.

 

Strona główna Drukuj dokument
Ilość zdjęć w galerii: 1
dalej

Szkoła Podstawowa im. Jana Ledwocha
42-446 Irządze, Irządze 126
tel. (34) 354 30 05

mapa serwisu kanały RSS polityka prywatności strona główna
Szkoła Podstawowa im. Jana Ledwocha w Irządzach