sobota, 7 grudnia 2019 r.|
imieniny obchodzą: Agata, Dalia
Strona główna

ODCZARUJMY MATEMATYKĘ

Strona główna » Projekty » ODCZARUJMY MATEMATYKĘ

wielkość tekstu:A | A | A

W roku szkolnym 2014/2015 nasza szkoła realizuje projekt „Odczarujmy matematykę” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1 Wyrównanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.2 wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych, finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w kwocie - 109 117,41 zł.

Ogólna wartość projektu stanowi kwotę - 128 373,42, z czego wkład własny - 19 256,01zł

W ramach realizacji projektu dla uczniów klas IV-VI prowadzone będą dodatkowe zajęcia z matematyki, języka angielskiego i języka polskiego. Zakupione zostaną również pomoce dydaktyczne w postaci tablic interaktywnych, tabletów, laptopów, oprogramowania, plansz i gier dydaktycznych.

 

Strona główna Drukuj dokument
Ilość zdjęć w galerii: 1
dalej

Szkoła Podstawowa im. Jana Ledwocha
42-446 Irządze, Irządze 126
tel. (34) 354 30 05

mapa serwisu kanały RSS polityka prywatności strona główna
Szkoła Podstawowa im. Jana Ledwocha w Irządzach