poniedziałek, 23 września 2019 r.|
imieniny obchodzą: Bogusław, Tekla
Strona główna

Historia szkoły

Strona główna » Historia szkoły

wielkość tekstu:A | A | A

     Początki szkoły w Irządzach sięgają czasów przedwojennych. Tuż przed samą wojną 1914 roku był zbierany podatek na budowę szkoły w Irządzach. Wybuch wojny wstrzymał te działania, a pieniądze zebrane wskutek dewaluacji straciły swoją wartość i nie zostały odpowiednio wykorzystane. Szkoła mieściła się w wynajętych budynkach wiejskich, nie zawsze była czynna z powodu braku odpowiednich lokali. W 1923  roku Rada Gminna podjęła uchwałę, aby ściągnąć podatek w wysokości połowy wartości szkoły. Jednakże ludność nie wyrażała zgody na te działania i podatek cofnięto. W październiku 1923 roku Wydział Powiatowy we Włoszczowie powołał Komitet do budowy szkoły w skład którego weszli: kierownik szkoły- Bolesław Król, poseł na sejm – Jan Ledwoch, wójt gminy- Jan Stańczyk, Ignacy Matyja i Aleksander Gałecki. Powołany Komitet zajął się zakupem materiałów budowlanych, m.in.: cegły. Fundusze na ten cel  pozyskał z dozoru szkolnego, który ustalał większe sumy pod pozorem remontu budynków, a obracał na budowę szkoły oraz w niewielkiej części z podatku gminnego. Mieszkańcy Irządz i Mikołajewic, angażując się w prace, pomagali w przywozie materiałów budowlanych. Jednocześnie Jan Ledwoch podjął starania o wywłaszczenie gruntu pod szkołę. Ostatecznie gmina przejęła wywłaszczoną ziemię w kwietniu 1927 roku. 12 czerwca 1927 roku nastąpiło poświęcenie i uroczyste wmurowanie kamienia węgielnego. Od tego dnia zaczyna się powoli budowa.

     21 stycznia 1929 roku nowa szkoła została oddana do użytku. Rodzice uczniów pomagali w uporządkowaniu terenu wokół szkoły, zostało wyrównane boisko; wokół placu szkolnego, posadzono jesiony. Obwód szkolny stanowiły następujące miejscowości: Irządze, Mkołajewice, Wilgoszcza, Wygiełzów. Liczba uczniów według stanu z dnia 1 grudnia 1929 roku wynosiła 357, liczba nauczycieli 7. lekcje trwały po 45 minut, z przerwami lekcyjnymi po 10 minut. Każdy z nauczycieli pracował po 30 godzin tygodniowo. W szkole działały organizacje: Samorząd, Chór i Hufiec Szkolny, orkiestra; szkoła obchodziła wszystkie uroczystości państwowe. Każdego roku, na wiosnę, starano się organizować wycieczki szkolne, min.: do Ojcowa, Złotego Potoku, Mirowa i Boblic, Krakowa, Gdyni. W 1937 roku zorganizowano dożywianie dzieci. Z biegiem lat poprawiał się stan wyposażenia pracowni oraz wzrastała liczba pomocy dydaktycznych. Stale dbano o budynek szkoły i teren wokół niego: hodowano kwiaty w klasach, na zewnątrz budynku posadzono wierzby płaczące.

     1 września 1939 roku wybuchła II wojna światowa. Nauka w szkole w Irzadzach rozpoczęła się 18 września. 31 stycznia 1940 roku władze niemieckie zwolniły dwie nauczycielki, które pracowały od początku istnienia szkoły. Mimo, iż 16 lutego przywrócono obowiązek szkolny, nie przyniosło to rezultatów. Dzieci, które od wybuchu wojny do tej pory nie uczęszczały do szkoły  nie wróciły. W czasie wojny szkoła otrzymała szyld z napisem:  Offentliche Polnische Volksschule in Irządze Kreis Jędrzejów. Napis ten widniał również na pieczęciach. 24 kwietnia 1940 roku budynek szkoły zostaje zajęty przez wojsko niemieckie. Dzięki staraniom kierownika szkoły nauka nie została przerwana i odbywała się w trzech salach w godzinach 800 – 1530. Oddziały niemieckie zajmowały budynek do 16 maja 1941 roku.

     25 września 1942 roku budynek szkoły został zabrany przez władze i przeznaczony na magazyn zbóż kontyngentowych. Stan ten trwał dwa miesiące. Równocześnie tajne władze szkolne mianowały tajną komisję egzaminacyjną dla szkolnictwa powszechnego na gminę Irządze. Wśród zdających byli uczniowie VI lub VII kasy. Praca w kompletach była  trudna i niebezpieczna. W tym samym czasie polscy partyzanci zniszczyli widniejącą na szkole tablicę z niemieckim napisem.

     Rok 1944 przyniósł oczekiwane wyzwolenie. Nauka w tym roku trwała z małymi przerwami, ponieważ szkoła została zajęta przez uchodźców ze zburzonej Warszawy. Zajęcia lekcyjne zostały wznowione w marcu 1945 roku. Szkoła  odzyskała swoje sale, na ściany powróciły białe orły, a uratowane przez kierownika książki powróciły do biblioteki. Z chwilą wrócenia wolności kierownik szkoły uruchomił kurs oświatowy, który miał na celu przygotowanie uczniów do egzaminu z zakresu VII klasy. W tym też roku powiększył się obwód szkoły, do jej okręgu należały: Irządze, Mikołajewice, Biała Blotna, Wilgoszcza, Wygiełzów, część Zawady i Zawadki. Obwód ten był obszerny, bowiem niektóre dzieci miały do szkoły ponad pięć kilometrów, co wpływało na frekwencję w szkole, zwłaszcza w miesiącach zimowych.

     Warunki gospodarcze szkoły wraz z biegiem lat poprawiały się. Został przeprowadzony remont, zwiększała się również gospodarność szkoły. Duży udział w życiu szkoły miała Rada Rodziców, która udzielała bezinteresownej pomocy. Zwiększyły się również środki finansowe szkoły, które inwestowano, np.: w ogrodzenie i ogródek szkolny. W dalszym ciągu działały w szkole organizacje: drużyna harcerska, PCK, szkolne koło PKO, a także szkolne koło sportowe, zespół śpiewu i tańca, rozwijała  się również drużyna piłki ręcznej. Uczniowie brali udział w zawodach i konkursach szkolnych i między szkolnych w Szczekocinach i Włoszczowie. W maju 1957 roku odbyła się w szkole wizytacja, która uznała jej pracę za bardzo dobrą i przyznała  jej pierwsze miejsce w powiecie włoszczowskim.

     Z dniem 1września 1974 roku została zorganizowana Zbiorcza Szkoła Gminna w Irządzach. Swoim zasięgiem objęła ona Szkołę Podstawową w Irządzach, Zawadzie, Sadowiu, Bodziejowicach, Witowie, Nakle, Siedliskach oraz Przedszkole w Irządzach. Otwarcie jej poprzedziły przygotowania budynku w ramach których w największej sali została urządzona świetlica szkolna. Ponadto adaptowano suteryny na pomieszczenie dla kuchni i stołówki, a wszystkie sale lekcyjne stanowiły klaso pracownie przedmiotowe. W roku szkolnym pracowało 17 nauczycieli, naukę rozpoczęło około 300 uczniów. Zorganizowano dowóz uczniów do szkoły. W wyniku podziału administracyjnego szkoła zaczęła podlegać Kuratorium Oświaty i Wychowania w Częstochowie.

     W 1976 roku została zlikwidowana Gmina Irządze, przyłączono ją wtedy do Gminy Lelów. Szkoła odtąd otrzymała nazwę Szkoła Podstawowa w Irządach. Obwód szkolny stanowiło 10 wsi obejmując Szkołę Podstawową w Irządzach i punkty filarne z klasami I-III w Zawadzie, Bodziejowicach i Sadowiu. Od 1 września 1978 roku obwód szkolny powiększa się o wieś Witów, gdzie zostaje obniżony stopień organizacji szkoły do klas I-VI i podporządkowany szkole w Irządzach. Od 1 września 1979 roku zostaje przejęty na własność resortu oświaty budynek po byłym posterunku MO( Milicji Obywatelskiej) w Irządzach, w którym zostaje umieszczone przedszkole. W związku z reaktywowaniem gminy Irządze z dniem 1 stycznia 1982 roku placówki oświatowe zostały odłączone od gminy Lelów.

     W 1987 roku z inicjatywy władz gminnych, dyrekcji szkoły i społecznego komitetu budowy szkoły została podjęta decyzja o rozbudowie szkoły. Inwestycja została zakończona w 1993 roku. 12 września tego roku nastąpiło uroczyste poświęcenie i przekazanie obiektu do użytku. Szkoła cierpiała na brak sali gimnastycznej (lekcje wychowania fizycznego odbywały się na korytarzach). W 1993 roku powstały plany budowy sali gimnastycznej. 9 października 1994 roku odbyła się uroczystość wmurowania aktu erekcyjnego pod budowę sali. Prace przebiegały wyznaczonym rytmem, 31 grudnia 1995 roku sala była w stanie surowym.

     28 września 1996 roku był dla szkoły dniem bardzo ważnym, ponieważ po raz pierwszy w dziejach Komitet Rodzicielski i społeczeństwo gminy ufundowało szkole sztandar. 29 września 1996 roku nastąpiło uroczyste oddanie sali gimnastycznej.

     Od 1993 roku trwały prace nad wyborem patrona szkoły. Ostatecznie  prace zostały zakończone w 1998 roku, uczniowie, rodzice oraz nauczyciele w większości opowiedzieli się za kandydaturą Jana Ledwocha – postacią związaną bezpośrednio z Irządzami, głównym inicjatorem budowy szkoły. Uroczystość nadania imienia szkole nastąpiła 28 września 1998 roku, kulminacyjnym punktem było odsłonięcie i poświęcenie pamiątkowej tablicy. Co roku 28 września jest obchodzony Dzień Patrona Szkoły.

     W roku 1999 została wprowadzona nowa reforma edukacji, szkoła została podzielona na sześcioletnią podstawową i trzyletnie gimnazjum. Rada Gminy uchwaliła, iż na terenie gminy Irządze będą dwie szkoły podstawowe sześcioklasowe w Irządzach i Witowie, filia w Bodziejowicach oraz gimnazjum w Irządzach. W związku z tym część budynku została przeznaczona na nową szkołę. Zmniejszyła się także kadra nauczycieli, bowiem część z nich podjęło pracę w gimnazjum. W tym samym roku szkoła, dzięki rządowemu programowi „Pracownia komputerowa w każdej gminie” wzbogaciła się o nową pracownię komputerową. W roku szkolnym 2002/2003 szkoła otrzymała nowy autobus „Gimbus”. 1 września 2006 roku został oddany do użytku nowy budynek gimnazjum.

 

Patron Szkoły

      Jan Ledwoch urodził się 26 lutego 1891 roku w Irządzach. Ukończył gimnazjum, a następnie wydział filozofii na Uniwersytecie Warszawskim. W czasie ...
dalej
Strona główna Drukuj dokument
Ilość zdjęć w galerii: 1
dalej

Szkoła Podstawowa im. Jana Ledwocha
42-446 Irządze, Irządze 126
tel. (34) 354 30 05

mapa serwisu kanały RSS polityka prywatności strona główna
Szkoła Podstawowa im. Jana Ledwocha w Irządzach