poniedziałek, 28 września 2020 r.|
imieniny obchodzą: Libusz, Wacław
Strona główna

Harmonogram odbioru świadectw

Strona główna » Aktualności » Harmonogram odbioru świadectw

wielkość tekstu:A | A | A

  W dniu 26 czerwca br. zajęcia dydaktyczno-wychowawcze kończą uczniowie szkół podstawowych. W związku z ograniczeniem funkcjonowania szkół spowodowaną pandemią koronawirusa, nie będą mogły jednak odbyć się tradycyjne uroczystości zakończenia zajęć, podczas których wręczone byłyby uczniom świadectwa, dyplomy i nagrody. W związku z powyższym ustalam następujący harmonogram spotkań uczniów z wychowawcami.

1. Czwartek 25.06 (sala gimnastyczna, wejście główne)

Godz. 9.00 - grupa 3-4 latki – wych. Iwona Cichór

Godz.10.00 - grupa 4 latki – wych. Małgorzata Szymczyk

Godz.11.00 - grupa 5 latki – wych. Marzena Osińska

Godz. 12.00 - grupa „0” – wych. Wiesława Stańczyk                                               

 

2. Piątek 26.06 (sala gimnastyczna, wejście główne)

Godz. 9.00 - klasa 1 – wych. Anna Rodacka

Godz. 10.00 - klasa 2 – wych. Marzena Zasada

Godz. 11.00 - klasa 3 – wych. Elżbieta Kot

Godz. 12.00 - klasa 6b – wych. Grażyna Domańska

Godz. 13.00 - klasa 8 – wych. Paulina Łebek

 

3. Piątek 26.06 (korytarz dolny, wejście od strony byłego gimnazjum)

Godz. 9.00 - klasa 4 – wych. Barbara Chmielewska

Godz. 10.00 - klasa 5 – wych. Jadwiga Zaborska

Godz. 11.00 - klasa 6a – wych. Katarzyna Bolechowska-Ćwink

Godz. 12.00 - klasa 7 – wych. Joanna Napora

Z każdym dzieckiem przedszkolnym oraz uczniem klasy 8 w spotkaniu może uczestniczyć jeden rodzic. W klasach 4-7 rodzic może towarzyszyć uczniowi, który otrzymuje świadectwo z wyróżnieniem. Wszystkich uczniów i rodziców obowiązują maseczki ochronne. Środki do dezynfekcji zapewnia szkoła. Wszyscy (uczniowie i rodzice) w dniu przyjścia do szkoły są zobowiązani do wypełnienia i złożenia do wychowawcy klasy poniższego oświadczenia.

                                                                                                              Dyrektor szkoły

                                                                     

 

                                                                                         Irządze, dn. 25/26.06.2020                       

                                                     OŚWIADCZENIE

 

Oświadczam, że ja:

……………………………………………………………………………………………

                         (nazwisko i imię rodzica)

oraz moja córka/ mój syn: ……………………………………………………………………………………………

                         ( nazwisko i imię dziecka)

nie mieliśmy kontaktu z osobą zakażoną wirusem Covid-19 oraz nikt z członków najbliższej rodziny, otoczenia nie przebywa na kwarantannie, nie przejawia widocznych oznak choroby. Stan naszego zdrowia jest dobry, nie przejawiamy żadnych oznak chorobowych np. podwyższona temperatura, katar, alergia, kaszel, biegunka, duszności, wysypka, bóle mięśni, ból gardła, utrata smaku czy węchu i inne nietypowe.

         Jednocześnie oświadczam, iż jestem świadomy/świadoma pełnej odpowiedzialności za dobrowolne posłanie dziecka do Szkoły Podstawowej im. Jana Ledwocha w Irządzach w celu odebrania świadectwa.

          Oświadczam, iż zostałam poinformowany/a o ryzyku, na jakie jest narażone zdrowie moje, mojego dziecka i naszych rodzin tj.:

• mimo wprowadzonych w szkole obostrzeń sanitarnych i wdrożonych wszelkich środków ochronnych zdaję sobie sprawę, że na terenie placówki może dojść do zakażenia COVID – 19

• w przypadku wystąpienia zakażenia lub jego podejrzenia na terenie szkoły personel/dziecko/rodzic dziecka – zdaje sobie sprawę, iż zarówno moja rodzina, jak i najbliższe otoczenie zostanie skierowane na 14-dniową kwarantannę.

• w sytuacji wystąpienia zakażenia lub jego podejrzenia u dziecka, jego rodziców lub personelu szkoła zostaje zamknięte do odwołania, a wszyscy przebywający w danej chwili na terenie szkoły oraz ich rodziny i najbliższe otoczenie przechodzą kwarantannę.

• w przypadku zaobserwowania niepokojących objawów u dziecka/rodzica/osoby z kadry pracowniczej, osoba ta zostanie natychmiast umieszczona w przygotowanym wcześniej IZOLATORIUM, wyposażonym w niezbędne środki ochrony osobistej, niezwłocznie zostanie powiadomiony rodzic/opiekun dziecka oraz stosowne służby i organy.

• Dziecko nie jest/jest (niewłaściwe skreślić) uczulone na wszelkie środki dezynfekujące.

            Oświadczam, że w sytuacji zarażenia się mnie bądź mojego dziecka na terenie placówki nie będę wnosił/a skarg, zażaleń, pretensji do dyrekcji szkoły i organu prowadzącego szkołę i jestem całkowicie świadomy/a zagrożenia epidemiologicznego płynącego z obecnej sytuacji w kraju.   

                                                                                                 …………………………         

                                                                                                  (podpis rodzica) 

czytano: 465 razy

źródło: sp.irzadze.pl

Strona główna
Ilość zdjęć w galerii: 1
dalej

Szkoła Podstawowa im. Jana Ledwocha
42-446 Irządze, Irządze 126
tel. (34) 354 30 05

mapa serwisu kanały RSS polityka prywatności strona główna
Szkoła Podstawowa im. Jana Ledwocha w Irządzach